Slavonia Bratislava s.r.o.
Mlynské Nivy 73
SK-821 05 Bratislava

Telefón: +421 2 64285049
office@slavonia.sk

 
Isoflamm
 
Izolačných pásoch ISOFLAMM® späť
 

Pri Slavonia to bolo predovšetkým ponúknuť nové technológie v oblasti izolácii z modifikovaných polymérových bitúmenových pásov, namiesto vtedy používaných zvyčajných oxidovaných bitúmenových pásov. Výhodou izolačných pásov ISOFLAMM® vyrobených spoločnosťou Slavonia bola dlhodobá odolnosť proti UV žiareniu, flexibilita voči chladu a robustnosť pre dlhodobé použitie. To boli bežné vlastnosti, ktoré oxidované asfaltové pásy mať nemohli.

Veľké sanácie striech na celom území Slovenska, napr. obrovské oceliarne v Košiciach, sú ešte aj dnes ako referenčné strechy tej doby.

Po dlhé roky bolo izolovanie mostov osobitným zameraním činnosti Slavonie Bratislava. Kvôli veľkým investíciám a rozširovaniu cestnej siete na Slovensku boli vybudované mnohé mosty a existovala vtedy neistota, ktorý z existujúcich hydroizolačných systémov by sa mal používať. V tejto situácii prijal príslušný orgán na Slovensku správne rozhodnutie a to vybrať jednovrstvový izolačný systém ISOFLAMM® Ponti. Mnohé z týchto mostov existujú už viac ako 25 rokov a izolácia funguje bezchybne.

Chcete sa dozvedieť viac o našich izolačných pásoch ISOFLAMM®? Naši technici vám radi pomôžu! Napríklad našimi detailnými výkresmi pre vaše návrhy a plány v celej oblasti izolovania.