Slavonia Bratislava s.r.o.
Mlynské Nivy 73
SK-821 05 Bratislava

Telefón: +421 2 64285049
office@slavonia.sk

 
Slavonia Viedeň bola jednou z prvých rakúskych spoločností, ktoré založili firmu v Bratislave po obrate v 1989-tom a to v roku 1991.
Cieľom založenia tejto spoločnosti bolo doplniť existujúce technológie v Českej republike a zaviesť nové výrobky v stavebníctve.
 
modifikovaných polymérových bitúmenových pásov
Isoflamm
 

VOP od 01.01.2013

VOP od 01.01.2014

General Terms and Conditions
01.01.2013